Asrexi meeskond teostab eramajade, korterite ehitust ja renoveerimist vastavalt tellija soovile. Peamiselt tegutseme Pärnu-, Rapla-, ja Lääne maakonnas kuid vajadusel ka üle Eesti. Teostame lisaks eritöid läbi kvalifitseeritud alltöövõtjate, s.h. elektri-ja nõrkvoolutööd, ventilatsiooni- ja kütteööd, kanalisatsiooni- ja tarbeveetööd jpm. Suurt tähelepanu pöörame kasutatavatele materjalide kvaliteedile. Vajadusel täiendame oma meeskonda vastavalt töödele ja objektidele.